Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı

Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Dubai Sigorta Acente Giriş

Dubai Sigorta Acente Giriş Sistemi, dubai sigorta oracle yani java altyapısı kullanmaktadır. aşağıda dubai sigorta geçmişi hakkında geniş bilgilere yer verilmektedir. Dubai sigorta acente giriş sistemi.

Dubai Sigorta Acente Sistemi

Gelişen Teknolojiden faydalanan sigorta şirketlerinden olan dubai starr sigorta acentelerine daha iyi hizmet verebilmek için dubai sigorta olarak üstün özellikler ile donatılmış yazılım ve donanımları ile müşterilerine ve acentelerine daha şeffaf bir alt yapı hazırlmak için çalışıyor. Dubai sigorta acente ekranı girişi.

dubai sigorta

dubai sigorta

Dubai Sigorta Acente Ekranı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre hayat Dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunmak üzere 07.05.2008 tarihinde tescil edilen firma yaklaşık 5 sene boyunca sektörde varlığını sürdürdü. Dubai Sigorta şirketleri ve Reasürans şirketlerinin kurum ve çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branşlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/sıhhat, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve doğal Afetler, umumi Zararlar, Kara Araçları sorumluluk, Hava Araçları sorumluluk, Su Araçları sorumluluk, genel mesuliyet, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarının tümünde etkinlik göstermek için, 07.07.2008 Tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 27.on.2008 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.şirketin ortaklık yapısı 13.08.2012 Tarihinde değişmiş,Dubai Starr Sigorta A.Ş, Oman Insurance Company (P.S.C.) ve Starr Insurance Reinsurance Limited tarafından ortaklaşa sahip olunan bir Türk sigorta şirketidir. Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Bölge Yönetmenlikleri 3 büyük ilde teşkilatlanmıştır. Genel Müdürlükten sonra en yüksek paya sahip olan Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği Ankara’da, Ege Bölge Yönetmenliği İzmir’de ve Marmara Bölge Yönetmenliği Bursa’da olmak üzere 3 bölgede sigortalılarımıza hizmet vermektedir.Şirketin prim üretimi; Acenteler, Brokerler ve Direkt Müşteriler olmak üzere çeşitli  kanallardan sağlanmaktadır.Dağıtım kanallarımız elementer sigorta primi üreten sektörün geneline uygun bir şeklide yapılanmıştır.

Dubai Sigorta

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Ziraat Sigorta Acente  Giriş

Ziraat Sigorta Ziraat Bankası iştiraki olup Türkiye’nin yerli sermayeli olan sigorta şirketlerine katılmış durumdadır. Ziraat sigorta şimdilik bankaları aracılığı ile sigorta hizmetlerini sunuyor fakat ilerleyen dönemlerde altyapısı hazırlanan ziraat sigorta tüm türkiye genelinde acentelikleri ve genel müdürlükleri ile Türkiye’nin en güçlü yerli sermaye sigorta şirketi olma yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Ziraat Sigorta Acente Ekranı

Ziraat sigorta acenteleri web tabanlı acente teklif ve poliçe yazılım sistemi. Ziraat sigorta acente web tabanlı yazılıma aşağıda ↓ bulunan bağlantı aracılığı ile ziraat sigorta acente ekranı sistemine giriş yapabilirsiniz.

 

ziraat sigorta acente girisi

ziraat sigorta acente girisi

Ziraat Sigorta Acente Sistemi

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da  ortaya koymuş, piyasaya güçlü ve iddialı bir giriş yapmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında başarısını devam ettiren Ziraat Sigorta kârlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 4.yılında hayatdışı sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yeralma başarısını göstermiş,Bankasürans üretiminde ise sektör liderliğine ulaşmıştır.

Ziraat Sigorta