Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı

Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı 5.00/5 (100.00%) 7 votes

Dubai Sigorta Acente Giriş

Dubai Sigorta Acente Giriş Sistemi, dubai sigorta oracle yani java altyapısı kullanmaktadır. aşağıda dubai sigorta geçmişi hakkında geniş bilgilere yer verilmektedir. Dubai sigorta acente giriş sistemi.

Dubai Sigorta Acente Sistemi

Gelişen Teknolojiden faydalanan sigorta şirketlerinden olan dubai starr sigorta acentelerine daha iyi hizmet verebilmek için dubai sigorta olarak üstün özellikler ile donatılmış yazılım ve donanımları ile müşterilerine ve acentelerine daha şeffaf bir alt yapı hazırlmak için çalışıyor. Dubai sigorta acente ekranı girişi.

Dubai Sigorta Acente Ekranı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre hayat Dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunmak üzere 07.05.2008 tarihinde tescil edilen firma yaklaşık 5 sene boyunca sektörde varlığını sürdürdü. Dubai Sigorta şirketleri ve Reasürans şirketlerinin kurum ve çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branşlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/sıhhat, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve doğal Afetler, umumi Zararlar, Kara Araçları sorumluluk, Hava Araçları sorumluluk, Su Araçları sorumluluk, genel mesuliyet, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarının tümünde etkinlik göstermek için, 07.07.2008 Tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 27.on.2008 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.şirketin ortaklık yapısı 13.08.2012 Tarihinde değişmiş,Dubai Starr Sigorta A.Ş, Oman Insurance Company (P.S.C.) ve Starr Insurance Reinsurance Limited tarafından ortaklaşa sahip olunan bir Türk sigorta şirketidir. Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Bölge Yönetmenlikleri 3 büyük ilde teşkilatlanmıştır. Genel Müdürlükten sonra en yüksek paya sahip olan Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği Ankara’da, Ege Bölge Yönetmenliği İzmir’de ve Marmara Bölge Yönetmenliği Bursa’da olmak üzere 3 bölgede sigortalılarımıza hizmet vermektedir.Şirketin prim üretimi; Acenteler, Brokerler ve Direkt Müşteriler olmak üzere çeşitli  kanallardan sağlanmaktadır.Dağıtım kanallarımız elementer sigorta primi üreten sektörün geneline uygun bir şeklide yapılanmıştır.

Dubai Sigorta

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi 5.00/5 (100.00%) 7 votes

Ziraat Sigorta Acente  Giriş

Ziraat Sigorta Ziraat Bankası iştiraki olup Türkiye’nin yerli sermayeli olan sigorta şirketlerine katılmış durumdadır. Ziraat sigorta şimdilik bankaları aracılığı ile sigorta hizmetlerini sunuyor fakat ilerleyen dönemlerde altyapısı hazırlanan ziraat sigorta tüm türkiye genelinde acentelikleri ve genel müdürlükleri ile Türkiye’nin en güçlü yerli sermaye sigorta şirketi olma yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Ziraat Sigorta Acente Ekranı

Ziraat sigorta acenteleri web tabanlı acente teklif ve poliçe yazılım sistemi. Ziraat sigorta acente web tabanlı yazılıma aşağıda ↓ bulunan bağlantı aracılığı ile ziraat sigorta acente ekranı sistemine giriş yapabilirsiniz.

 

Ziraat Sigorta Acente Sistemi

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da  ortaya koymuş, piyasaya güçlü ve iddialı bir giriş yapmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında başarısını devam ettiren Ziraat Sigorta kârlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 4.yılında hayatdışı sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yeralma başarısını göstermiş,Bankasürans üretiminde ise sektör liderliğine ulaşmıştır.

Ziraat Sigorta

Demir Sigorta Acente Girişi

Demir Sigorta Acente Girişi 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Demir Sigorta Acente Girişi

Demir sigorta şirketinin acentelerine sunmuş olduğu online acente sistemi, Demir sigorta acentelerine büyük kolaylık sağlıyor. Sigorta acenteleri geliştirilmiş olan yazılım ile online teklif hızlı teklif ve poliçeleştirme çapraz satış sistemi müşteri kayıt tecdit kontrol ve aylık müşteri listesi kontrolü yapabiliyor.

Demir Sigorta Acente Sistemi

Demir sigorta acente ekranı sistemine giriş için aşağıda ↓  bulunan bağlantıyı kullanarak bağlantı yapabilirsiniz.

Sadece Demir sigorta acentelerine özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen acente portalı demir sigorta tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Demir Sigorta Acente Ekranı

Demir Sigorta A.Ş. Kasım 1989 da Gothaer Alman Sigorta olarak kurulmuştur. Şirket ismi 1990 yılında Gothaer-Demir olmuştur.

1992 yılında Demirbank T.A.Ş. şirketi satın alarak ismini DEMİR SİGORTA A.Ş. olarak değiştirmiştir. 1997 yılında Cıngıllı Holding bünyesine katılmıştır.

2003 yılından itibaren Demir Finansal Grup Holding iştiraki olarak  faaliyetine devam etmiş olan Demir Sigorta A.Ş. 2013 sonunda CYNVEST S.A.L. HOLDING ile GROUPMED INTERNATIONAL tarafından devralınmıştır.

Demir Sigorta

Bnp Sigorta Acente Girişi

Bnp Sigorta Acente Girişi 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Bnp Sigorta Acente Girişi

Bnp Sigorta acente ekranı sistemi Bnp Sigorta Şirketinin acentelerine sunmuş olduğu web tabanlı teklif verme ve verilen teklifleri revize etme son aşamada poliçeleştirme sistemidir. Aynı zamanda hasar tahsilat çapraz satış ve müşteri takibi açısından çok önemli güncellemeler yapılmıştır.

Bnp Sigorta Acente Sistemi

Sizde Bnp Paribas Sigorta acentesi iseniz aşağıda ↓ bulunan Bnp Paribas sigorta acente girişi bağlantısını kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Bnp Sigorta Acente Ekranı

Dünya’da BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif, dünyanın en güçlü altı bankasından biri olan BNP Paribas’ın sigorta çözümlerini sunan birimidir. Tasarruf ve koruma ürünleri aracılığı ile insanları ve değer verdiklerini koruyarak, geleceklerini güvence altına almaktadır.
BNP Paribas Cardif 37 ülkede 10.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. 2013 yılı toplam prim üretimi 25,3 Milyar Euro, vergi öncesi net karı ise 1,2 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Farklı kanallar aracılığı ile ürünlerini sunan BNP Paribas Cardif; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’da güçlü bir konuma sahiptir.

Bnp Sigorta Acente