Pert

Pert 5.00/5 (100.00%) 10 votes

Pert Kasko

Aracınızı aldınız fakat ağır hasar mevcut bu durumda kasko sigortası yapamıyorsunuz yada çok yüksek rakamlar sunuluyor sigorta şirketleri tarafından.

aracınız pert kayıtlı yada ağır hasar durumu mevcut ise kasko sigortası bulmanız zorlaşıyor.

Pert yada Ağır Hasarlı Aracınız için Sizi üzmeyecek fiyatlar ve kapsamlı teminatlar ile kasko sigortanızı yapıyoruz. Hemen Arayın 0543 545 1 888

 

Pert Kasko

Pert Kasko

Pert Kasko’da verilen Teminatlar

DEPREM DAHİL

SEL VE SU BASKINI DAHİL

GLKHHKNH – TERÖR DAHİL

ARAÇTAKİ KİŞİSEL EŞYA 1.000

ANAHTAR ÇALINMASI 1.000

HUKUKSAL KORUMA

KOLTUK FERDİ KAZA

İHT.MALİ SORUMLULUK DAHİL

ŞAHIS BAŞINA BEDENİ

KAZA BAŞINA BEDENİ

KAZA BAŞINA MADDİ

ORIENT YARDIM DAHİL

MİNİ ONARIM PLUS HİZMETİ DAHİL

Pert Kasko Teminat ve Diğer Limitleri

1) KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş

makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı

maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması

veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d) Aracın yanması,

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR KLOZU

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Klozu

Kasko Sigortası Genel Şartlarının “A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” başlığı altında aşağıda yazılan hallerden;

4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar hariçtir.

4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen

zararlar teminata dahildir.

4.3. A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan

sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahildir.

4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar teminata dahildir.

4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminata dahildir.

4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminata dahildir.

4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminata dahildir.

4.8. Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlara teminat verilmemiştir.

4.9. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar teminat

haricidir.

4.10. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlara teminat verilmemiştir.

4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve

hasarlar bu poliçe teminatı dışındadır.

Ancak ;

– Sigortalı araç anahtarlarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

– Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu

mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak

suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat kapsamına alınmıştır.

4.12 Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden

kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçede gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.

4.13. Kemirgen ve diğer hayvanların aracın motor, elektirik ve mekanik aksamına, sıkışma, kemirme vb. Yollarla vereceği zararlar teminat kapsamındadır. Evcil

hayvanların araç içerisine vereceği zararlar ile kuşların doğrudan veya dolaylı olarak araç boya ve kaportasına vereceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.

4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar teminat haricidir.

4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü

arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar teminat haricidir.

Kasko Sigortası Genel Şartlarının “A.5. Teminat Dışında Kalan Zararlar” başlığı altında aşağıda yazılan haller teminat haricidir.

ARAÇ KULLANIM AMACI ÖZEL ŞARTI

Sigortalı aracın, riziko bilgilerinde OTOMOBİL olarak belirtilen kullanım tarzı dışında Taksi, Dolmuş, Korsan Taksi, Kiralık

Araç (Rentacar, Operasyonel Kiralama, Uzun Süreli Kiralama, Sözleşme aracılığı ile kiraya verme), her tür Hatlı Araç,

Sürücü kursu eğitim aracı olarak kullanıldığının tespiti halinde ve/veya Ruhsat sahibi ve/veya sigortalı ve/veya sigorta

ettirenlerden herhangi birinin Leasing (Finansal Kiralama) şirketleri hariç olmak üzere kısa ya da uzun süreli araç kiralama

hizmetleri ile iştigal ediyor olması, veyahut taksi/dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta

veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak kullanılmasının tespiti durumunda, poliçe kalan teminat süresi için gün esaslı

olarak iptal edilecektir. Söz konusu durum bir hasar vukuunda tespit edilirse ödenmesi gereken tazminat tutarından hasar

bedelinin % 80’i oranında tenzili muafiyet düşülmek suretiyle kalan tutar sigortalıya ödenecek ve poliçe kalan teminat süresi

için gün esaslı olarak iptal edilecektir.

BEYAN KLOZU

İşbu poliçede teminat altına alınan aracın özellikleri (Kullanım Amacı, Marka, Model Yılı ve Araç Tipi gibi) sigortalı tarafın

beyanına göre düzenlenmiş ve fiyatlandırılmıştır. Sigortalı araç özelliklerinin poliçede beyan edilen araç özelliklerine nazaran

daha yüksek prim hesaplanmasını gerektirmesi durumunda sigortacının ilave prim tahakkuk ettirme hakkı saklıdır. Bu

durumun hasardan sonra ortaya çıkması halinde ise, -aksi aşağıda belirtilmemiş ise- sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen

prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. Beyan edilen bilgiler ile gerçek durum arasındaki

farkın, sigortacının baştan bilgi sahibi olsaydı sözleşmeyi kurmamasını gerektirecek bir hal var olması halinde ise hasar

tazminatı ödenmez.

ASIL ANAHTARLA ÇALINMA ÖZEL ŞARTI

Kanunen geçerli bir belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama,

tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

sigortalının yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20’si sigortalının üzerinde kalmak suretiyle

teminat kapsamına alınmıştır.

Emniyeti suistimal hasarları teminat kapsamı dışındadır.

CAM HASARLARI KLOZU

Cam hasarlarında, değişimin Orient Sigorta Anlaşmalı Cam Servislerinde yapılması halinde muafiyet uygulanmayacak,

bunların dışındaki servislerde yaptırılması halinde 150,00 TL’den az olmamak üzere tazminat tutarından % 20 muafiyet tenzil

edilecektir. Orient Sigorta Anlaşmalı Cam Servisleri için (0850) 228 77 88 numaralı telefondan veya web sitemizden bilgi

alabilirsiniz.

STANDART DIŞI AKSESUAR KLOZU

Araca sonradan monte edilmiş olan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD

player, televizyon, navizasyon vb) teminat kapsamına dahil edilebilmesi için poliçe üzerinde cihazın marka, tip ve seri

numarasının belirtilmiş olması şartı aranacaktır.

Aracın standart fabrika çıkışında olmayan

– ilave ses cihazları (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD player), marka, tip ve seri numarası belirtilmemişse aracın

standart donanımında yer alan ses cihazlarının rayiç bedeline kadar,

– ilave görüntü cihazları (televizyon, navigasyon, geri görüş kamerası vb) aracın fabrika çıkışında da aynı donanıma sahip

olması şartıyla, fabrika çıkışında kullanılan görüntü cihazlarının rayiç bedeline kadar

sigorta teminatına dahildir. Aracın standart fabrika çıkışında olmayan diğer aksesuarlar, poliçede aksi belirtilmedi ise

teminata dahil değildir. Poliçede bedeli yazılarak teminata dahil edildiği hallerde teminat poliçede yazılı bedellere kadar

geçerli olacaktır. Aracın fabrika çıkış standardında olan ses ve görüntü cihazlarına azami araç rayiç bedelinin % 10’una

kadar teminat verilmiştir.

PERT ARAÇ KLOZU

Sigortalı aracın sigorta başlangıcından önce ağır bir hasara maruz kalarak onarıldığının tespiti halinde, araçta tam hasar

meydana gelmesi veya hırsızlık hasarlarında araç rayiç bedelinin %20’si düşülerek bedel belirlenir. Taraflar bunu peşin

olarak kabul eder.

LPG’Lİ ARAÇ KLOZU

LPG yakıt sistemi ile çalışan araçların, sonradan monte edilmiş LPG yakıt sistemine sahip olmaları halinde bu dönüşümün

mutlak suretle yetkili servislerce yapılmış olması ve yakıt sistem değişikliğinin Trafik Tescil Belgesine kaydedilmiş ve

periyodik bakımlarının düzenli yapılıyor olması şarttır. LPG’den kaynaklanan her hangi bir yanma hasarında sigortalının bu

şartı yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde ödenecek tazminat tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

GÜMRÜK VERGİ VE FON İSTİSNASI KLOZU

Sigorta edilen aracın yabancı plakalı, diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilerin araçları (CC, CD, CG ve CM plakalı),

çeşitli nedenlerle yurdumuzda bulunan yabancı kişilerin araçları (MA’dan MZ’ye kadar harf kodlu plakalar) ve geçici gümrük

plakalarına (GMR harf ve üçlü rakam) olması halinde mezkur otonun çalınması ve tam hasara uğraması halinde ithal edilse

idi alınacak olan gümrük, vergi ve fonlar tenzil edilerek bakiyesinin ödenmesi hususunda taraflar peşinen mutabakata

varmışlardır.

DEĞER KORUMA KLOZU

Kısmi hasarlarda ödenen tazminat kadar eksilen araç sigorta bedeli değer ayarlama primi ödenmeden bu poliçede yazılı

bedel ve koşullarda devam eder.

KİŞİSEL EŞYA HIRSIZLIK KLOZU

Ticari mallar, nakit, kıymetli evrak, mücevherat, cep telefonu, güneş gözlüğü, taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere;

– Sigortalının araç içerisinde bulunduğu sırada sigortalıya ve hasar anında araçta bulunan kişilere ait kişisel eşyalar ile

– Araç park halinde iken veya içinde kimse bulunmadığı sırada, kapalı ve kilitli bagajın içinden ve kapıların kilitli, camların

kapalı olması şartıyla torpido gözünden çalınan kişisel eşyalar,

olay başı ve yıllık azami poliçede yazılı bedele kadar teminat altındadır.

KIYMET KAZANMA KLOZU

Genel şartların B.3.3.1.3.maddesi hilafına kısmi hasar halinde kıymet kazanma tenzili uygulanmayacaktır.

PRİM BİLGİLERİ

Prim tutarı, taksit ve vadeleri poliçe ön yüzünde belirtilmiştir.

PRİM ÖDEME

Sigortacının sorumluluğu; sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin

tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksiti poliçe başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 30 günlük süre sonunda kendiliğinden

fesih olur. Sigorta ettiren izleyen primlerden (taksitlerden) herhangi biri zamanında ödemez ise temerrüde düşer. Sigortacı temerrüde ilişkin haklarını kullanarak sigorta

sözleşmesini fesih edebilir. Sigortacının fesih hakkını kullanması durumunda, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği döneme ilişkin prim gün esası ile hesap edilir. Eğer

ödenmiş prim, sigortacının hak ettiği primin üzerinde ise, aşan kısmı sigorta ettirene iade edilir. Ödenmiş prim Sigortacının hakettiği primden az ise aradaki fark için Borçlar

Kanunu hükümleri uygulanır.

SİGORTA BEDELİ

Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.

EKSİK SİGORTA – AŞKIN SİGORTA

Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

Ancak, poliçede belirtilen araçta, standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek kaydıyla

teminat altına alınır. Söz konusu donanım ve aksesuarların bedeli, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Bu donanım ve aksesuarlarda teminat kapsamına giren herhangi

bir hasar olması durumunda piyasa rayicinin, beyan edilen sigorta bedelinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde TTK’nın 1462. maddesi çerçevesinde eksik/aşkın

sigorta uygulanır.

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA İSTENİLECEK BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerden hasarın özelliğine göre ilgili olanlar istenir.

Maddi Hasarlar İçin;

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı, anlaşma tutanağı, trafik kaza tespit tutanağı, beyan, kusur durumunu gösteren belge, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, ruhsat

fotokopisi, yük irsaliyesi ve/veya kantar fişi, aracın boş olduğuna dair yazı, fatura, yansıtma faturası, fotoğraf, vekalet aslı, prim makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi,

Dain Mürtein muvafakatı, iban bilgileri, noter satış senedi, araç şirket adına kayıtlı ise MASAK EVRAKLARI (Vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, İmza

Sirküleri, Yetkili Kişilere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

Pert Hasarlar İçin;

Noterden süresiz vekâletname aslı (Resimli – Örnek tarafımızca verilecektir), aracın ruhsat (tescil ve trafik belgesi) aslı, aracın temiz kâğıdı (MTV borcu olmadığına dair),

Araçta rehin, haciz, satılamaz kaydı varsa bunlarla ilgili kaldırma yazıları aslı (Banka krediliyse Bankanın Çalıştığı Notere Tasdik Olduktan Sonra), araç şirket adına kayıtlı

ise MASAK Evrakları, Araca ait en son yatan muayene harç makbuzu, yoksa vergi dairesinden harç dökümünü gösteren yazı, mutabakat rakamı 20.000,00 TL ve üzerinde

ise Masak Beyanı (Örnek tarafımızca verilmektedir), Taahhütname, Aracın Ön ve Arka Plakaları (Aracın her iki plakası olmaması durumunda noterden taahhütname), IBAN

bilgileri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Çalıntı Araçlar İçin;

Karakol müracaat ve ifade tutanağı, Oto Hırsızlık Masası ve İlgili Karakoldan 30 gün bekleme süresi dolumunda alınacak bulanamadığına dair yazılar (Yanıt alınacak yazılar

tarafımızca hazırlanmaktadır), Vekaletname aslı (Örnek tarafımızca verilmektedir), Aracın asıl ve yedek anahtarları, Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi, Vergi

dairesinden kayıt düştüğüne dair yazı, Çalıntı kaşeli ruhsat aslı, Taahhütname, IBAN bilgileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, araç şirket adına kayıtlı ise Masak Evrakları

Bedeni Hasarlar İçin;

Trafik kazası tespit tutanağı, kusurla ilgili bilirkişi raporu, doktor raporu aslı, maluliyet heyet raporu aslı, savcılık iddianamesi, vukuatlı nüfus kaydı aslı, defin ruhsatı,

veraset ilamı aslı, ölü muayene tespit tutanağı aslı, kazanç durumunu gösterir resmi belge, talep yazısı, IBAN bilgileri, vekâletname aslı.

Belirtilen evraklar dışında herhangi bir evrak talep edilmesi durumunda poliçede belirtilen yazışma adresi, e-maili veya cep telefonuna SMS yoluyla bilgilendirme yapılır.

RAYİÇ BEDEL TESBİTİ

Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasar uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri,

yine hasar tespitini yapan ekser tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

a) Aracın, model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine

doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli / vb. gibi araç piyasa değerini etkileyen özellikleri dikkate alınır,

b) Emsal veya muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ve galeriler ile internet sitelerinden en az 3 adet fiyat alınıp belgelenir,

c) Sigortalı aracın özelliklerine en yakın olan araçların fiyatlarının ortalaması alınarak ödenecek rayiç değer belirlenir.

d) Emsal veya muadil aracın bulunamadığı veya b) fıkrasında belirtilen yöntemle 3 adetten daha az fiyat alınabildiği durumlarda eksper ve sigortalının önereceği ve

sigortalı ile sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliği haiz araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer belirlenir.

HASAR TAZMİN YÖNTEMİ

Hasar tazminatı aracın onarımı yolu ile, onarımın B.3.3.2 maddesinde belirtildiği üzere mümkün olamaması durumunda ise nakit olarak yapılır. Hasar anında eksper

görevlendirilmesi durumunda, hasar tespitinin görevli eksper tarafından yapılması esastır. Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarına kadar taşıtın onarımı yaptırılır veya

tutar nakden ödenir. Taşıtın kısmi zarar görmesi durumunda yapılacak onarımlarda, resmi kayıtlar ya da ekspertiz raporundan taşıtın daha önce hasar gördüğü ve

onarıldığının tespit edilmesi halinde, taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında parça kullanılabilinir.

TEDARİK PARÇA TÜRÜ

Orjinal parça; araç markası tarafından üretilen ya da uygunluğu onaylanan araç parçalarıdır. Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için

sigortacı tarafından orijinal parça tedarik edilir.

Parçanın tedarikinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlanan parça orijinal değilse

aynı özellikleri taşıyan parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.

ONARIM YERİ (SİGORTACI BELİRLER)

Kısmi hasar durumunda onarımın yapılacağı servis/tamirhane SİGORTACI tarafından belirlenir.

Bu şarta aykırı olarak araç onarımının sigortacının onay vermediği bir tamirhanede yapılması halinde; 1.500 TL’dan az

olmamak üzere hasar tutarı üzerinden % 50 oranında tenzili muafiyet uygulanarak ödeme yapılır.

Kaza sonrası en yakın Orient Sigorta anlaşmalı olduğu özel servislerinin bilgisine ulaşmak için 7 gün 24 saat (0850) 202 35

15 numaralı telefonumuzdan Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilir ya da www.orientsigorta.com.tr web adresinden iletişim

bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İNDİRİMLER

İşbu poliçe ile sigortalının beyanıyla primden özel indirim ve/veya genel indirimler yapıldığı ve hasar vukuunda özel indirim ve/veya genel indirim şartlarının bulunmadığı

anlaşıldığı durumlarda, hasar tazminatı alınan primle alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ KLOZU

Hasarsızlık indiriminin uygulanabilmesi için poliçenin aşağıdaki süreler zarfında aynı gerçek veya tüzel kişi adına yürürlükte olması, poliçe bitim tarihinden itibaren en geç 6

ay içinde yenilenmesi veya zeyil ile iptal tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yenilenmesi ve hasarsızlık halinin devam etmesi gerekir. Kısa müddetli sigortalarda ve kısa

müddetli sigortaların yenilemelerinde hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

Zeyilname ile iptal edilen poliçelere iptal tarihinden itibaren 6 ay süre ile hasar olmaması halinde iptal edilen poliçede uygulanan indirim oranı ile aynı oranda Hasarsızlık

İndirimi uygulanır.

Gerçek ve/veya tüzel kişilere ait sigortalı aracın aşağıda belirtilen sigortalı olduğu süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı tazminatı talebine konu olmadığı ve poliçesi

yenilendiği takdirde bu yenilemelere ait kasko primleri üzerinden aşağıdaki oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır.

– 0. Kademe: Başlangıç yılı kademesi % 0

– 1. Kademe: Birinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30

– 2. Kademe: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40

– 3. Kademe: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50

– 4. Kademe: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60

– 5. Kademe: Beşinci ve sonrasındaki 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 65

% 100 RÜCULU HASARLAR: Hasarda kusurun % 100 karşı tarafa ait olduğunun sigorta ettiren tarafından belgelenerek sigortacıya % 100 rücu imkanı sağlanan hasarlar

toplam hasar sayısına dahil edilmediğinden araç başkaca bir hasara konu olmadıkça hasarsızlık indirim oranı bir üst kademeye çıkar. Kısmi rüculu hasarlarda uygulanacak

hasarsızlık kademesi, ödenen hasar tutarından rücu edilecek oran düşülmesinden sonra kalan net hasar tutarı dikkate alınarak yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir.

MİNİ HASAR: Mini Hasar Hizmeti çerçevesinde sadece Şirketimiz Anlaşmalı mini onarım hizmetleri servislerinde ve yine ekli broşürde tarif edilen mini onarım hizmeti

kapsamında yapılacak hasar onarımları toplam hasar sayısına dahil edilmediğinden araç başkaca bir hasara konu olmadıkça hasarsızlık indirim oranı bir üst kademeye

çıkar.

CAM HASARLARI: Münhasıran araç cam hasarlarında, tamir adedine bakılmaksızın camın tamir edilmesi halinde hasarsızlık indirimi etkilenmez. Camın tamirinin mümkün

olmaması ya da değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise sigortacının anlaşmalı cam servislerinde gerçekleştirilecek 1 adet yerli/logosuz cam değişimi hasarsızlık

indirimini etkilemez. Bu durumdaki 2. cam hasarı ilk hasar olarak değerlendirilir ve aşağıdaki esaslara göre kademe değişikliği gerçekleştirilir. Sonraki kırılmalarda ise

hasarsızlık indirim hakkı ortadan kalkar. Son model araçların, yetkili ve aynı zamanda Şirketimizle anlaşmalı olan bir serviste gerçekleştirilen ilk cam hasarları da hasarsızlık

indirimini etkilemez.

Poliçe vadesi içerisinde yukarıda belirtilen; hasarsızlık indiriminin devamını sağlayan haller dışındaki nedenlerle meydana gelecek hasarlarda; poliçenin Şirketimizce

yenilenmesi halinde hasarsızlık indirim oranı sonlandırılmayacak aşağıdaki oranlarda uygulanacaktır:

Sözkonusu poliçeye ait ;

– 1 adet hasar var ise 1 kademe düşürülür,

– 2 adet hasar var ise 2 kademe düşürülür,

– 3 adet ve üzerinde hasar var ise hasarsızlık indirimi sona erecektir.

% 100 rücu durumu hariç tam hasar (pert veya çalınma) durumunda hasarsızlık indirimi tamamen ortadan kalkacaktır.

KISMİ HASARLARDA SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sigorta poliçesinde sigortacı poliçeye konu rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları B.4.2 Maddesi uyarınca akdi feshetme

hakkına sahiptir. Sigortacı kısmi hasar nedeniyle fesih hakkını kullandığı takdirde feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap

edilir ve fazlası sigortalıya iade edilir. Bu husus taraflar arasında peşinen kabul edilmiştir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Orient Sigorta Şirketi Tahkim sistemine üye olup, Sigorta Tahkim Komisyonunun iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres : Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 – 34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon : 0216 651 65 65 pbx Fax : 0216 651 42 22

EKSPER ATAMA

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı olup bu yönde talebin olması halinde atama işlemleri Sigorta Bilgi Merkezi

nezdinde teşkil edilen “Eksper Atama ve Takip Sistemi” üzerinden yapılabilecektir.

MENFAAT SAHİBİ DEĞİŞMESİ ÖZEL ŞARTI

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur. Söz konusu durum bir hasar vukuunda tespit edilirse hasar

tazminatı ödenmez.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIM KLOZU

İşbu poliçe kapsamında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir hizmetin sağlanmasının Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan

bir yaptırıma, yasağa veya kısıtlamaya aykırı olması halinde, Sigortacı veya Reasürör o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o hizmeti

sağlamakla yükümlü olmayacaktır.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KLOZU

Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve aşağıda yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma;

sigorta ettirenin sadece aleyhine açılan dava ve takipleri için yukarıda yazılı limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. Vekalet ücreti için ödenecek tutar resmi asgari ücret

tarifesi esas olup, poliçede yazılı limitle sınırlıdır.

FERDİ KAZA SİGORTASI KLOZU

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu sigorta teminatı, Sigortalı aracın gerek hareket halinde gerekse park halinde iken,

aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken vuku bulacak bir kaza neticesinde araçta bulunan sürücü ve yolcuların ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masraflarını işbu

poliçede yazılı teminat limitlerine kadar bedeni zararları temin eder. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinde bahsi geçen ek sözleşme maddeleri iş bu poliçe

teminatının dışındadır.

İşbu poliçe ile 16-65 yaş arasındaki sigortalılar için teminat verilmiştir. Ancak 15 yaşını doldurmamış küçükler ve 65 yaş üzeri kişiler için poliçe düzenlenmiş olması halinde

Kazaen Ölüm teminatı, cenaze masraflarını karşılamak üzere 1.500 TL ile sınırlıdır.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI KLOZU

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki

sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Manevi tazminat talepleri iş bu poliçe teminatları

kapsamına dahil değildir.

ORİENT YARDIM ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU

Orient Sigorta Yardım Hizmetlerinin limit ve şartları, Orient Sigorta A.Ş. ile hizmet sağlayıcı anlaşmalı şirketleri arasındaki anlaşma çerçevesinde temin edilmekte olup Araç

Teminatları, Ferdi Teminatlar ve Bilgi ve Organizasyon Hizmetlerini kapsamaktadır.

Tüm Hizmetler, limit ve şartlar hakkında www.orientsigorta.com.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir KAZA ya da MEKANİK ARIZA durumlarında aracın yol kenarında onarımı veya en yakın yetkili servise çekilmesi için

şahsi girişimde bulunulmadan önce (0850) 202 35 15 numaralı telefonumuzdan YARDIM MERKEZİ’ni aramanız

gerekmektedir.

UYARI

İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu hareketsiz kalan aracın onarım yerine Orient Sigorta Yardım kurtarıcı aracı ile

ulaştırılması koşuluyla sağlandığı için, bir KAZA ya da MEKANİK ARIZA durumlarında aracın yol kenarında onarımı veya en

yakın yetkili servise çekilmesi için şahsi girişimde bulunulmadan önce (0850) 202 35 15 numaralı telefondan YARDIM

MERKEZİ’ni aramanız gerekmektedir.

İKAME ARAÇ KLOZU

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamındaki hasarlar için ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık

araç verilir. Aynı yardım olayı için, seyahate devam amacıyla kiralık araç ve ikame kiralık araç maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir.

KOŞULLAR

1. İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda verilecektir. Eksper onayı ile trafikte

emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler veya koltuk döşeme

Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımları gibi)

2. İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 3ncü maddeye göre yapılacak tespitinin 24 saati geçtiği durumlarda (Pazar günleri hariç) verilir.

3. Kiralık araç hizmetinden yararlanabilmek için bir hasar dosyası açılmış olması gereklidir. Tur Assist aracın tamir süresinin tespitinde kendi uzmanını görevlendirebilir,

gerektiğinde eksper ve tamiratı gerçekleştirecek tamirciden görüş alır, ancak İkame kiralık araç hizmetinden yararlanma süresinin tespitinde Şirket’in kararı esastır.

4. Tamiratın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda ikame araç iade edilecektir.

5. Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar (olay başına 14 gün) ve yılda en fazla iki kez mümkün

olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ve en fazla C sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır. İkame

araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

– ARAÇ GRUBU A-B: Muhtemel Teknik Özellikleri Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS, motor hacmi 1200 – 1500 cc arası (Örnek: HYUNDAI ACCENT, OPEL CORSA, FIAT

ALBEA, RENAULT CLIO)

– ARAÇ GRUBU C: Muhtemel Teknik Özellikleri Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS, motor hacmi 1300 – 1700 cc arası (Örnek Araç Tipleri: FORD FOCUS, RENAULT

MEGANE – FLUANCE, FIAT LINEA, HYUNDAI ACCENT BLUE)

Not: Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir.

Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkanları dahilinde karşılanır.

6. Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut Rent-a-car şirketlerinin araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu

gerçekleştirilir.

7. İkame araç, talep edilen yere en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden teslim alınır ve teslim edilir. İkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve/

veya edilmesi durumunda oluşacak maliyetlerden şirket sorumlu değildir. Ancak, Şirket kiralık araç firmasının ofisinin olduğu büyükşehirlerde/şehir merkezlerinde ücretsiz

kiralık araç teslimi için gerekli gayreti gösterecektir.

8. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları genel kurallar gereğince araç kiralayan

müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi

veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi

sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).

-Trafik cezaları,

-Yakıtın eksik teslim edilmesi,

-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,

-Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar

9. Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi’nden direkt tahsil edilir.

10. İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah’a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye içerisinde sağlanır.

İSTİSNALAR

1. Orient Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra

ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.

2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik tadilatlar, onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler teminat dışıdır.

3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.

4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.

5. Orient Sigorta Kasko Poliçesi’ne ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.

6. Otocam, ototeyp hasarları ve aracın çalınması, tam hasar hallerinde ikame araç temin edilmeyecektir.

7. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler,

göçükler, koltuk döşeme gibi)

UYARI

Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kulanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.

ORİENT MİNİ ONARIM PLUS HİZMETİ KLOZU

“ORIENT Mini Onarım Plus” hizmeti, işbu sigorta poliçesinde tanımlanan binek otomobil, 4×4 SUV, ağırlığı 3.500 kg’ı aşmayan minivan, kamyonet, minibüs veya panelvan

olarak kullanılan hafif ticari aracın iç ve dış aksamlarında oluşan, hasar onarım tutarı KDV dahil 1.000 TL yi geçmeyen ve parça değişimi gerektirmeyen aşağıda belirtilen

ölçüsel limitler içinde kalan hasarlarının, AUTO KING Servis Merkezlerinde onarılarak giderilmesi hizmetidir.

“ORİENT Mini Onarım Plus” hizmeti hasar onarım ölçülerini aşan 3 (üç) adet parça hizmet kapsamında toplam onarım limiti olan KDV dahil 1.000 TL yi aşmadığı sürece

hizmet kapsamında sigortalıya bedelsiz olarak yapılacaktır.

“ORIENT Mini Onarım Plus” hizmeti kapsamında verilecek onarım hizmetlerinin tanımları ve ölçüsel limitleri aşağıdaki gibidir.

o “Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri)

o “Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme” (10 cm’ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri)

o “Boya Tamiri, Mini Yama” ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta panel çizikleri ve sıyrıkları)

o “İç Döşeme Tamiri” (deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları)

o “Ön Cam Tamiri” (manda gözü, yıldız, kombine tip gibi 2 cm çapa kadar cam kırıkları)

o “Leke Çıkarma” (10 cm çapa kadar altmış iki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden yüksek başarı ile çıkartılması)

o “Plastik Tampon ve Parça Tamiri” (Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk ve eksik parça gibi plastik hasarları)

Sigortalıların hizmet alma taleplerinde, istisnai olarak 3 (üç) adet parçanın onarımında yukarıda belirtilen hasar ölçü limiti aranmaz.

Onarım tutarının KDV dahil 1.000 TL’nı aşması halinde, aşan kısım için sigortalı dilerse hasar dosyası açtırarak işlem yaptırabilir. Ancak bu durumda, hasar dosyası

açılması sebebiyle poliçe yenilemesinde Hasarsızlık İndirim Klozu çerçevesinde hasarsızlık kademesi belirlenir.

### Hizmet kapsamına ilişkin sigortalıya sağlanan avantajlar ###

– Toplam Onarım Limiti: ORİENT Mini Onarım Plus hizmetinin toplam hasar onarım limiti KDV dahil 1.000 TL ile sınırlıdır.

– Hasar Dosyasız İşlem: Hizmetin verilmesinde ORIENT SİGORTA nezdinde hasar dosyası açılmaz. Hasarsızlık klozu hükümleri saklı kalmak kaydı ile poliçe süresinde

başka bir hasara konu olmadıkça poliçe yenilemesinde hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.

– Çoklu Kullanım Hakkı: Sigortalı toplam KDV dahil 1.000 TL limit hakları doluncaya kadar onarım hizmetlerinden farklı zamanlarda ihtiyaçlarına göre defalarca yararlanabilir.

– 3 (üç) Parçada Ölçüsel Limit İstisnası: Toplam onarım limiti içinde kalmak şartıyla azami 3 (üç) adet hasarlı parçanın onarımında hasar ölçü limiti uygulanmaz.

– Ücretsiz Montaj: Parça değişimi gereken hasarlarda sigortalının parçayı temin etmesi veya bedelini ödemesi halinde montaj sigortalıya ücretsiz olarak yapılır.

– Çok Hızlı Hasar Tespiti: Sigortalı araçlarının hasar tespit işlemi, projeye özel geliştirilmiş yazılım ile elektronik ortamda yapılır. Araç kabul aşamasında bir kopyası sigortalı

ile paylaşılır.

– AUTO KING Perakende Hizmetlerinde % 30 İndirim: Sigortalılar AUTO KING Servis Merkezlerinde sunulan Oto Bakım ve Koruma hizmetlerinde % 30 indirim avantajına

sahiptir.

– 2 (iki) Yıl Onarım Garantisi ve Garanti Sertifikası: Tüm onarım işlemleri malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile AUTO KING’in ulusal garantisi altındadır. Araç

teslimatında sigortalıya “Garanti Sertifikası” verilir.

– Teslimatta Cilalı Şampuan ile Yıkama: Araç teslimatta cilalı şampuanla yıkanarak teslim edilir.

Taksi, dolmuş, hatlı minibüs ile şoför ile veya şoför olmaksızın uzun veya kısa sure kiralan araçlar, bunlara ait eklentiler (römork, treyler, dorse, taşınan yük) poliçede

temin edilmiş olsa bile teminat haricidir.

“Orient Mini Onarım Plus” paket servis hizmetleri aşağıda belirtilen AUTOKING Servis noktalarında verilebilmektedir. Bilgi ve

Randevu için AUTOKING ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NO : (0850) 333 54 64

AUTO KING güncel servis noktaları ve iletişim bilgilerine www.autoking.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Pert

Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı

Dubai Star Sigorta Acente Sistemi Giriş Ekranı 5.00/5 (100.00%) 7 votes

Dubai Sigorta Acente Giriş

Dubai Sigorta Acente Giriş Sistemi, dubai sigorta oracle yani java altyapısı kullanmaktadır. aşağıda dubai sigorta geçmişi hakkında geniş bilgilere yer verilmektedir. Dubai sigorta acente giriş sistemi.

Dubai Sigorta Acente Sistemi

Gelişen Teknolojiden faydalanan sigorta şirketlerinden olan dubai starr sigorta acentelerine daha iyi hizmet verebilmek için dubai sigorta olarak üstün özellikler ile donatılmış yazılım ve donanımları ile müşterilerine ve acentelerine daha şeffaf bir alt yapı hazırlmak için çalışıyor. Dubai sigorta acente ekranı girişi.

Dubai Sigorta Acente Ekranı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre hayat Dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunmak üzere 07.05.2008 tarihinde tescil edilen firma yaklaşık 5 sene boyunca sektörde varlığını sürdürdü. Dubai Sigorta şirketleri ve Reasürans şirketlerinin kurum ve çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branşlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/sıhhat, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve doğal Afetler, umumi Zararlar, Kara Araçları sorumluluk, Hava Araçları sorumluluk, Su Araçları sorumluluk, genel mesuliyet, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarının tümünde etkinlik göstermek için, 07.07.2008 Tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 27.on.2008 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.şirketin ortaklık yapısı 13.08.2012 Tarihinde değişmiş,Dubai Starr Sigorta A.Ş, Oman Insurance Company (P.S.C.) ve Starr Insurance Reinsurance Limited tarafından ortaklaşa sahip olunan bir Türk sigorta şirketidir. Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Bölge Yönetmenlikleri 3 büyük ilde teşkilatlanmıştır. Genel Müdürlükten sonra en yüksek paya sahip olan Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği Ankara’da, Ege Bölge Yönetmenliği İzmir’de ve Marmara Bölge Yönetmenliği Bursa’da olmak üzere 3 bölgede sigortalılarımıza hizmet vermektedir.Şirketin prim üretimi; Acenteler, Brokerler ve Direkt Müşteriler olmak üzere çeşitli  kanallardan sağlanmaktadır.Dağıtım kanallarımız elementer sigorta primi üreten sektörün geneline uygun bir şeklide yapılanmıştır.

Dubai Sigorta

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi

Ziraat Sigorta Acente Ekranı Giriş Sistemi 5.00/5 (100.00%) 7 votes

Ziraat Sigorta Acente  Giriş

Ziraat Sigorta Ziraat Bankası iştiraki olup Türkiye’nin yerli sermayeli olan sigorta şirketlerine katılmış durumdadır. Ziraat sigorta şimdilik bankaları aracılığı ile sigorta hizmetlerini sunuyor fakat ilerleyen dönemlerde altyapısı hazırlanan ziraat sigorta tüm türkiye genelinde acentelikleri ve genel müdürlükleri ile Türkiye’nin en güçlü yerli sermaye sigorta şirketi olma yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Ziraat Sigorta Acente Ekranı

Ziraat sigorta acenteleri web tabanlı acente teklif ve poliçe yazılım sistemi. Ziraat sigorta acente web tabanlı yazılıma aşağıda ↓ bulunan bağlantı aracılığı ile ziraat sigorta acente ekranı sistemine giriş yapabilirsiniz.

 

Ziraat Sigorta Acente Sistemi

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da  ortaya koymuş, piyasaya güçlü ve iddialı bir giriş yapmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında başarısını devam ettiren Ziraat Sigorta kârlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 4.yılında hayatdışı sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yeralma başarısını göstermiş,Bankasürans üretiminde ise sektör liderliğine ulaşmıştır.

Ziraat Sigorta

Demir Sigorta Acente Girişi

Demir Sigorta Acente Girişi 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Demir Sigorta Acente Girişi

Demir sigorta şirketinin acentelerine sunmuş olduğu online acente sistemi, Demir sigorta acentelerine büyük kolaylık sağlıyor. Sigorta acenteleri geliştirilmiş olan yazılım ile online teklif hızlı teklif ve poliçeleştirme çapraz satış sistemi müşteri kayıt tecdit kontrol ve aylık müşteri listesi kontrolü yapabiliyor.

Demir Sigorta Acente Sistemi

Demir sigorta acente ekranı sistemine giriş için aşağıda ↓  bulunan bağlantıyı kullanarak bağlantı yapabilirsiniz.

Sadece Demir sigorta acentelerine özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen acente portalı demir sigorta tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Demir Sigorta Acente Ekranı

Demir Sigorta A.Ş. Kasım 1989 da Gothaer Alman Sigorta olarak kurulmuştur. Şirket ismi 1990 yılında Gothaer-Demir olmuştur.

1992 yılında Demirbank T.A.Ş. şirketi satın alarak ismini DEMİR SİGORTA A.Ş. olarak değiştirmiştir. 1997 yılında Cıngıllı Holding bünyesine katılmıştır.

2003 yılından itibaren Demir Finansal Grup Holding iştiraki olarak  faaliyetine devam etmiş olan Demir Sigorta A.Ş. 2013 sonunda CYNVEST S.A.L. HOLDING ile GROUPMED INTERNATIONAL tarafından devralınmıştır.

Demir Sigorta