Sağlık Sigortası

En Uygun Sağlık Sigortası

En uygun sağlık sigortası

Sigorta fiyatlarına ulaşmak için, sağlık sigortası hakkında yeterli bilgi sahibi olmakta yarar vardır. Sağlık sigortası, çeşitli risklerin teminat altına alındığı bir sigorta türüdür. Bu teminatların doğru belirlenmemesi ise, sigortadan yararlanamamak anlamına geleceğinden sağlık sigortasının uygunluğu fiyatla değil sigortanın kapsamı ile ölçülmelidir. Sağlık sigortalarında iki tür sigorta teminatı bulunmaktadır. İlki yatarak tedavi teminatı, ikincisi ise ayakta tedavi teminatıdır. Her iki teminat kapsamı da sigorta şirketlerinin ürünlerine göre değişkenlik gösterebilir.

En Uygun Sağlık Sigortası

Yatarak Tedavi

Yatarak tedavi teminatı; hastaneye yatırılarak gerçekleştirilen tedavi durumlarını, günlük hastane işlemlerini ve acil müdahale gerektiren hizmetleri teminat kapsamına almakta ve tedavi harcamalarını kapsamaktadır. En uygun sağlık sigortası hakkında fikir sahibi olmak için karşılanan masraflardan bazılarına değinelim.

 • Sigorta poliçesinde belirtilen özelliklerde oda ve yemek masrafları
 • Yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilecek tedaviler
 • Tıbbi teçhizat kullanımı
 • Hastaneden alınacak ameliyat, anestezi, laboratuar, radyoloji gibi hizmetler
 • Damar içi ilaç kullanımı
 • Laboratuar testleri, röntgen, tomografi vb. tetkikler
 • Fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler
 • Özel hemşirelik hizmetleri
 • Sigorta ettiren seçmiş ise hamilelik ve doğumla ilgili tedavi masrafları
 • 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları
 • Ölüm durumunda morg masrafları

 

En Uygun Sağlık Sigortası nerede ?

Başta olmak üzere sigorta kapsamına dâhil edilen pek çok sağlık gideri sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; belirtilen masrafların sigorta kapsamına dâhil bir rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkmış olması ve tarafsız hekimlerce durumun onaylanması gerektiğidir. Gerçekleştirilen tetkik ya da tedavilerin teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olmaması halinde masrafların sigortalı tarafından karşılanması gerekecektir.

Ayakta Tedavi

Ayakta tedavi teminatı, yatarak tedavi teminatı ile birlikte alınabilmekte olup kapsadığı harcamalar;

 • Hekim muayenesi
 • İlaçlar
 • Tanı amaçlı tetkikler
 • Fizik tedavi

Olarak teminat kapsamına alınmaktadır.

Sağlık sigortalarında, ilk sigorta tarihinden önce var olan kronik rahatsızlıklar teminat kapsamına alınmamakta ancak ilk sigorta tarihinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar sonraki poliçe dönemlerinde teminat kapsamına alınabilmektedir.

En uygun sağlık sigortası, ile kendi sağlığınız için güzel bir adım atarak poliçenizi satın  alın ! Özel sağlık sigortası ile sağlık problemlerinizde özel hizmet alabilirsiniz !

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap