kasko sigortası

Kasko Fiyatları Sorgulama

Kasko Fiyatları Sorgulama

Kasko Fiyatları Sorgulama

Kasko Fiyatları Sorgulama

 

Kasko sigortası, araç sahiplerinin kaza durumunda kendi hasarlarını sigorta şirketinden tazmin ederek maddi kayba uğramamalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Kasko fiyatları sorgulama da en uygun kasko fiyatını alabilmek açısından pek çok araç sahibinin yararlandığı bir uygulamadır.

Sigorta şirketleri, internet siteleri aracılığı ile kasko fiyatları konusunda sigortalılarına destek hizmetler sunmakta ve ne uygun kasko fiyatını vermekte birbirleri ile yarışmaktadırlar. Kasko fiyatının hesaplanmasında temel alınan bazı unsurlar söz konusudur. Fiyatların büyük ölçüde değişmesine neden olabilen bu unsurlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, karşılaştırmayı ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır.

Sigorta Kapsamı

Sigorta kapsamı, kasko sigortasının hangi riskleri kapsayacağını ifade etmektedir. Yeni uygulama ile kapsamları farklılık gösteren dört tür kasko sigortası uygulamaya girmiştir. Dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak adlandırılan bu kasko çeşitleri kapsam olarak büyük değişiklikler göstermektedir. Kasko fiyatları sorgulamada, hangi teminatların kapsama alındığına çok dikkat edilmelidir. Fiyat olarak avantajlı görünen kasko sigortasının, karşılaşacağınız riskleri teminat altına almaması durumunda tazminat alamamanız söz konusu olabilir. Bu nedenle, risklerin doğru tespit edilerek en uygun kapsama sahip kasko sigortasının yaptırılması doğru olacaktır. Örneğin deprem bölgesinde yaşıyorken sigorta kapsamında doğal afet teminatı yoksa bu tip bir hasar oluşması durumunda sigorta şirketinden hasar tazminatında bulunulamayacaktır.

Araç Satış Bedeli

Aracın özellikleri dikkate alınarak sigortaya esas alınan araç satış bedelinin doğru tespit edilmiş olması da önemlidir. Düşük fiyat çıkması amacıyla araç satış bedelinin düşük gösterilmesi, hasar tazminat ödemesinde büyük sorunlara neden olabilmektedir.

Poliçe İndirim Oranları

Hasarsızlık indirimi başta olmak üzere sigorta şirketleri tarafından uygulanan farklı indirimler mevcuttur. Yararlanılan indirimlerin hangi şartları kapsadığına dikkat etmek, riskin gerçekleşmesi halinde karşılaşılabilecek sorunları önlemeyi sağlayacaktır. Örneğin tek sürücü indiriminden yararlanılmış ise; başka sürücünün neden olduğu hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmayacağı da kabul edilmiş demektir. Eğer araç, diğer aile fertleri tarafından da kullanılıyor ise bu indirimden yararlanmadan önce iyi düşünülmesi doğru olacaktır.

Kasko fiyatları sorgulama işleminde; araç ve araç sahibine ilişkin bilgiler ile aracın kulanım koşulları doğru ifade edilmeli ve verilen fiyatın tüm riskleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmelidir.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap