Kasko Sigortası en iyi fiyat garantisi ile poliçenizi hemen satın alın !

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

Online Kasko Sigortası

Kasko Sigortası en uygun teklif !

Taksitli ödeme seçenekleri ile hemen teklif alın !

Kasko Sigortası için bizi tercih etmeniz için sadece birkaç neden…


[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] En iyi fiyatlar !

[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] Birden çok sigorta şirketi !

[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] Taksitli ödeme seçenekleri !

[fa icon=”fa-check” color=”#ebb810″] Ücretsiz kargo hizmeti !

Siz Nasıl isterseniz !

[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] ister tek tıkla arayın !

[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] isterseniz online başvuru yapın !

[fa icon=”fa-check” color=”#edac15″] isterseniz Whatsapp ile teklif alın !

[button fullwidth=”true” style=”success” href=”https://api.whatsapp.com/send?phone=905435451888&text=Merhaba,%20Sigorta%20Hesaplama%20web%20sitesinden%20sigorta%20teklifi%20almak%20istiyorum.” ]WHATSAPP İLE TEKLİF AL[/button]

[siteorigin_widget class=”PW_Number_Counter”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Accordion”][/siteorigin_widget]

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası aracınızda oluşabilecek ana teminatlar ve ana teminatlara ekleme yapılabilen paket poliçe kapsamıdır.

kasko sigortası ana teminatları çarpma çarpışma yanma hırsızlık deprem sel seylap gibi teminatlardan oluşmaktadır.

aracınıza ek olarak mini onarım yurtdışı kasko vb. teminatlar eklemesi yaptırabilirsiniz.

Kasko Sigortası en iyi firma hangisi ?

Kasko sigortasında en iyi firmalar yabancı sermayeli firmalar olarak gözünüze gelebilir ! Fakat yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin reklam bütçesi ve yurtdışı destekleri yerli firmalarımız kadar güçlü olmayabilir .

Kasko sigortasında yapılan yanlışlardan biriside aynı teminatlara sadece marka olsun diye yüksek fiyatlar ödemektir.

yerli birçok Sigorta Şirketinden alabileceğiniz yabancı sermayeli firmaların yüksek fiyatlara sattığı poliçeleri uygun fiyatlara  asistan ve hasar işlemlerinde sorun yaşamayacağınız yerli firmalarımız bulunmaktadır.

Sigorta hesaplama olarak Sigorta Poliçesi seçimlerinizde yerli firmalarımızı destekleyerek büyümelerini ve ilerleyen yıllarda daha iyi hizmet vermeleri için şans tanımamız gerektiğini düşünmekteyiz. Sizde yerli Sigorta Şirketlerinin piyasada söz sahibi olmasını ve yabancı şirketler ile yarışmasını istiyorsanız  Türkiye’nin en iyi sigorta şirketi unvanının yabancı sermayeli Sigorta Şirketinde olmasını istemiyorsanız yerli sigorta şirketlerimizden poliçenizi tanzim ettirmenizi tavsiye ederiz.

Kasko Sigortası en uygun fiyat ?

Kasko sigortası yaptırırken bir çok vatandaşımız fiyat odaklı çalışma yaptırmaktadır. Buna bağlı olarak işi almak isteyen aracı firma teminatlarda kısıtlamaya giderek küçük indirimler yapmaktadır. Yapmış olduğunuz bu fiyat odaklı çalışma kasko sigortası nedir ? Kasko sigortası neden yapılır ? sorularına cevap verdikten sonra kasko sigortasında fiyat odaklı çalışma yaptırmayacağınızı garanti veririz.

Kasko Sigortasında en önemli unsur tazminat yani sigorta şirketinin hasar departmanı İnternet ortamında birçok siteden Sigorta şirketleri ile ilgili tecrübe yaşayanlar mevcut fakat bunları göz önüne alırsanız sigorta yaptırmanız biraz zor olacaktır. çünkü sorun olmayan yerde iş olmaz, önemli olan yaşanan sorunların ne sürede çözüme kavuşturulduğu dur.

Kasko Sigortası seçerken tüm sigorta şirketlerinden fiyat alın !

Kasko Sigortası teklifinizde hiçbir teminat ( ihtiyari mali mesuliyet – Manevi tazminat – orjinal cam -muafiyet) çıkartmayın düşürmeyin !

Kasko Sigortası teklifinizi en uygun fiyattan en pahalıya doğru sıralayın ve en uygun olan sigorta şirketi yerli mi ? yabancı mı ? kontrol edin !

Kasko sigortası en uygun fiyat teklifini veren sigorta şirketinin anlaşmalı servis ağını kontrol edin !

Kasko sigorta teklifinizi eksiksiz okuyun anlayana kadar hiçbir teminatı atlamayın !

saymış olduğum maddeler sizin için yeterli ise Sigorta şirketimizde yerli ise poliçenizi gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz.

Kasko Sigortası yaptırmadan önce ve kasko teklifinizi poliçeleştirme aşamaları hakkında size yardımcı olmaya çalıştık. Bizimle paylaşmak istediğiniz görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Aşağıda yerli bir Sigorta şirketimizin örnek bir kasko teklifi bulunmaktadır dilerseniz inceleyebilirsiniz.

1-GENİŞLETİLMİŞ KASKO
Bu sigorta ile sigortacı, aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda aracın doğrudan
uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani
ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cisim çarpması veya aracın böyle bir cisme
çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip
olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
1 / 14
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilen Teminatlar
4.2. Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri,
4.3. Terör
4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,

4.5. Sel ve su baskını,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen araçlara gelen zararlar,
4.11. Araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması,
4.12. Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi,
4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
İHTİYARİ MALİ MESULİYET TEMİNATI
Poliçede belirtilen limitlerle ve poliçe dönemi içerisinde gerçekleşen hasarlar için ekli ihtiyari
mali mesuliyet genel şartları kapsamında teminat verilmiştir.
HUKUKSAL KORUMA TEMİNATI
Hukuksal Koruma Sigortası Genel şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler poliçede
belirtilen limitler ve diğer kısıtlamalar dahilinde ve poliçe döneminde geçerli olmak üzere ilave
edilmiştir. Hukuksal Koruma Teminatı; İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve
aşağıda yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir.
Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine
açılan dava ve takipleri için yukarıda yazılı limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. Vekalet
ücreti % 20, Dava Masrafları % 20, Danışmanlık % 4, Hakem Ücreti % 4, Teminat Akçesi % 8, Icra Masrafı
% 18, Temyiz % 4, Karar Düzeltme % 2,Sadece Ihtarname ücreti % 9, Sadece Tespit Masrafları % 2, Sadece
Ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları % 4, Ilk Dava Masrafları Avansı % 5`i olarak karşılanır.
Şu kadar ki, ödenecek avukatlık ve  danışmanlık ücretleri hiçbir çekilde dava veya başvuru tarihinde
geçerli asgari ücret tarifesini aşamaz. 500,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda, sigortacı koruma
sağlamaz.
2-MUAFİYETLER
KULLANIM ŞEKLİ İSTİSNASI VE MUAFİYETİ:Sigortalı aracın taksi,
ambulans,dolmuş, hatlı araç, uzun/kısa süreli kiralık araç, yarış
arabaları, sürücü kursu aracı, test aracı olarak kullanılması
durumunda , aksi poliçe üzerinde açıkça belirtilmediği ve gereken
ek prim ödenmediği durumlarda,  poliçe hemen iptal edilecektir.
Söz konusu durumun bir hasar vukunda tespiti durumunda (yanma
çalınma dahil) her bir hasarda sigorta bedeli üzerinden % 50
oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Taksi ve Dolmuş kullanım tarzında olan araçların,  tam ziya
hasarlarda sigorta bedeli üzerinden %20 muafiyet uygulanacaktır.
CAM HASARLARI KLOZU: Cam hasarlarının anlaşmalı cam servisleri ve
anlaşmalı özel servisler dışında değiştirilmesi ve/veya
onarılması halinde hasar tutarı üzerinden %25 oranında (150
TL’den az olmamak koşulu ile) tenzili muafiyet
uygulanacaktır.Anlaşmalı yetkili servislerde yapılan cam
hasarlarında, muafiyet uygulanmayacaktır.
ENGELLİ ARAÇLARI KLOZU: Sigorta bedeli vergili bedel üzerinden
alınacaktır. Kısmi hasarlar vergili bedel üzerinden
değerlendirilecektir.iş bu teminat engelli adına alınan engelli
aparatı olmayan araçları kapsamaktadır.
PERT ARAÇ KLOZU: Söz konusu aracın bir hasar vukunun tespiti
durumunda(daha önceden pert olmuş) her bir hasarda (yanma çalınma
dahil) sigorta bedeli üzerinden % 50 oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır
ÖZEL ŞARTLAR:
4 – PRİM ÖDEME KLOZU:
Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin
taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş
olsa dahi sorumluluk başlamaz İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında
ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden
başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş
olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise,
sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek
borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder.
Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.
5 – SİGORTA BEDELİ
Sigorta şirketi, aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.Poliçe
üzerinde özel muafiyet notları var ise bu muafiyet oranlarının belirlenen araç bedeli üzerinden
hesaplanacağı taraflarca peşinen kabul edilmiştir.Sigortaya konu olan aracın orijinal paketler
dahilinde satın alınmış olması halinde hasarda talep edilecek araç faturası ile poliçe üzerinde yazılı
olan bedel uyumlu olmalıdır.Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan
orijinal radyo/teyp ve kolonlar piyasa rayiç değerine kadar teminat dahilinde olacaktır.Aracın
orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp,vs. aksesuarların bedeli sigortalının beyanına istinaden
belirlenmiş bir bedel üzerinden tanzim edilmiş olup hasarda bu bedelin piyasa rayiç bedeli ile uyumlu
olması esastır. Aracın orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp,vs. aksesuarlarla ilgili poliçede bedel
belirtilmemiş olması halinde ise teminat kapsamında olmayıp, bunlarla ilgili herhangi bir tazminat
ödenmeyecektir.
Poliçede yer alan indirimler, poliçe düzenleme aşamasında sigortalının vermiş olduğu beyan esas
alınarak
uygulanmıştır. Hasar sırasında bu beyan doğrultusunda yapılan indirimlerin koşullara uygunluğu kontrol
edilecektir. Belgeler istinadında beyanda gerçeğe aykırılık saptandığı hallerde, Beyana Aykırılık Klozu
hükümleri uygulanacaktır.Hasar anında beklenmeyen bir durum ile karşılaşmamak için lütfen poliçe
üzerinde
yer alan ve her biri sigortalının beyanı niteliğini taşıyan bilgilerin (plaka, motor numarası, şasi
numarası, ruhsat tescil tarihi, sigortalının mesleği, firmanın faaliyet konusu ve diğer bilgilerin)
doğruluğunu kontrol ediniz. Gerekli düzeltmeleri lütfen acentenize veya müşteri temsilcinize
yaptırınız.
6 – EKSİK VE AŞKIN SİGORTA
Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.
8-HASAR İHBAR ANINDA ŞİRKETİMİZE İLETİLECEK BİLGİLER
*Poliçe ve zeyilname numaraları,
*Sigortalı ismi ve/veya unvanı,
*Hasar tarihi,
*Hasar yeri/Sigortalı cep ve ev/iş telefonları varsa mail adresi/faks numarası
*Tahmini hasar miktarı,
*Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri
*Banka hesap numaraları (IBAN no)
*KASKO HASAR TALEPLERİNDE
*Trafik kazası tespit tutanağı
*Kaza yeri fotoğrafları,
*Masak Evrakları
ARAÇ ÇALINMASI TALEPLERİNDE
*Emniyet birimlerince tutulmuş, zabıt ve ifade tutanağı
*Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler
*30 gün sonra karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı
*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı
*Dain-i mürtehin muvafakati
*PERT (AĞIR HASARLI) HASARLARDA
*Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname
*Trafikten çekme veya hurda belgesi
*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı
*Dain-i mürtehin muvafakati
*Araca ait tüm belge ve dökümanlar.
Sigortacı yukarıda belirtilen hasar evrakları dışında talep edeceği belgeleri SMS yolu ile hak
sahibinden talep edecektir.
9 – RAYİÇ DEĞERİN TESPİTİ
İşbu poliçede rayiç değer rizikonun gerçekleştiği tarih itibari ile sigortalanan araç markasının
yetkili/özel araç satışı yapan galeriler ile internet üzerinden araç satışı yapan sitelerden
belirlenir. Mevcut  yerlerden  tespit edilecek en az üç değerin ortalaması rayiç değer olarak kabul
edilecektir. Tespit edilecek değer, her halükarda Türkiye Sigorta Birliğince belirlenerek ilan edilen
riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değeri geçemez.  Aracın üzerine, poliçe yapılırken veya
sonradan monte edilmiş bulunan, aracın standardı dışında kalan parça ve aksesuarlar, sigortacıya
bildirilmek ve bununla ilgili ek primi ödenmek sureti ile rayiç değer tespitinde ayrıca dikkate
alınır. Sigorta yapılan aracın prim hesabına esas teşkil eden bir özelliğinin yanlış beyan edilmesi
durumunda sigortacının, alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark oranında ödenecek
tazminattan indirimi yapma hakkı saklıdır.
Poliçe düzenlenirken TSB araç değer listesinde araçla ilgili bilginin olmaması durumunda Sigortalının
araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir.Hasar anında rayiç tesbiti TSB
araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa,ekspertiz yoluyla en yakın özelliklerdeki marka ve tip
dikkate alınarak değer tespiti yapılır.Bu takdirde belirlenecek değer, sigortalının poliçe
yapıldığında beyan ettiği değere hasar tarihine kadar işlemiş enflasyon oranında yapılacak yükleme ile
bulunan değeri aşamaz.Yeni Değer Klozu ile ilgili hükümler saklıdır.
10 – 11 – 12 – YETKİLİ SERVİS KLOZU
İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda
tamiratın YETKİLİ SERVİSTE, ORİJİNAL PARÇA kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık
kalınmıştır. Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi
halinde; hasarlı parçanın değişiminde eşdeğer parça kullanımı yapılacaktır. Anlaşmalı veya anlaşmasız
herhangi bir servise gidilmesi halinde eksper raporu ile tespit edilen hasar tutarı üzerinden;
herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.
HASARSIZLIK KORUMA TEMİNATI
Bir yıldan kısa süreli olmamak üzere kasko teminatının devam ettiği poliçelerde sigortalının
poliçesini aynı süre için yenilemesi bu dönem içerisinde hiç hasar olmaması durumunda yenileme
dönemindeki tarifesi üzerinden sigortacı tarafından aşağıdaki indirimler tatbik edilir:
Birinci yılın sonunda %30 İkinci yılın sonunda %40 Üçüncü yılın sonunda %50 Dördüncü yılın sonunda %60
Beşinci yılın sonunda %65 Ancak; Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre; kasko sigortalı araç sürücüsünün
kusursuz bulunması ve sigortacının % 100 rücu talebini yöneltebileceği kusurlu tarafın belli olması
veya poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus sadece cam kırılması (Sunroof-Panaromik Cam ve
Büyük Otobüs Camları hariç) hasarı olması dışında başka bir hasarın meydana gelmediği durumlarda
hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenilenmesinde bir üst kademeye geçer.
Far/Stop/Sinyal/Ayna Kırılması  hasarları cam hasarı olarak değerlendirilecektir.
HASARSIZLIK KORUMA HASAR ADEDİNE GÖRE SİGORTA YENİLEMELERİNDE UYGULANACAK HASARSIZLIK KADEMELERİ;
1 adet hasar olması ve hasarın poliçe priminden küçük olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi
korunarak bir üst kademeye geçer. Poliçe priminden büyük olması durumunda ise; bir alt kademeye
düşürülerek devam edecektir.
2 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi; toplam hasar tutarı eğer poliçe priminden
küçük ise mevcut hasarsızlık kademesi aynı şekilde devam eder, toplam hasar poliçe priminden büyük ve
eşit ise bir alt kademeye düşer, poliçe priminden iki katı ve fazlası büyük ise iki alt kademeye
düşer.
3 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi sıfırlanacaktır.
4 / 14
2 adet cam hasarı olması durumunda mevcut kademesi aynı şekilde devam edecektir. (Sunroof-Panaromik
Cam ve Büyük Otobüs Camları hariç)
1 Adet görsel işitsel cihazlar(Radyo-Teyp, Navigasyon,LCD) Hırsızlık Hasarlarında Hasarsızlık Kademesi
aynı şekilde devam edecektir.
HASARSIZLIK KORUMA HASAR ADEDİNE GÖRE DİĞER ŞİRKET YENİLEMELERİNDE UYGULANACAK HASARSIZLIK KADEMELERİ;
Poliçe süresi içinde cam kırılması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan
nedenlerle meydana gelen ;
-Sadece bir hasarın olması durumunda hasarsızlık indirimi yenileme döneminde aşağıdaki oranlarla
değerlendirilir.
%30 olan 1.Kademe indirimi yenilemede %0,
%40 olan 2.Kademe indirimi yenilemede %30,
%50 olan 3.Kademe indirimi yenilemede %40,
%60 olan 4.Kademe indirimi yenilemede %50
%65 olan 4.Kademe indirimi yenilemede %60
-İki hasarın olması durumunda hasarsızlık indirimi yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan
değerlendirilir
%30 olan 1. Kademe indirimi yenilemede %0,
%40 olan 2. Kademe indirimi yenilemede %0,
%50 olan 3. Kademe indirimi yenilemede %30,
%60 olan 4. Kademe indirimi yenilemede %40
%65 olan 5.Kademe indirimi yenilemede %50
Referans poliçe hasar adedine ve hasar tutarına bağlı olarak yukarıda belirtilen şekilde hasarsızlık
kademesi uygulanarak devam edecektir. Görsel işitsel cihazlar(Radyo-Teyp,Navigasyon,LCD) hırsızlık
hasarları dahildir.
% 100 rücu ve 1 adet cam hasarları hasarsızlık kademesini düşürmeyecektir. (Sunroof-Panaromik Cam ve
Büyük Otobüs Camları hariç)
3 adet hasar olması durumunda mevcut hasarsızlık kademesi sıfırlanacaktır.
Referans poliçede hasar olmaması durumunda bir üst kademeye yükseltilerek devam edecektir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
*Tam hasar durumunda (Pert veya çalınma) hasarsızlık indirimi tamamen ortadan kalkacaktır.
*Başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine;
azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.
*Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir.
*Kısa müddetli sigortalarda ve kısa müddetli sigortaların yenilemelerinde hasarsızlık indirimi
uygulanmaz.
*Sigortalı şahsın kendi aracını satış yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay
içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
* Anlaşmalı mini onarım hizmetleri dahilinde yapılan işlemler.Mini Hasar onarımı durumunda;
Hasarsızlık İndirimi bozulmaz.
*Dolu nedeni ile oluşabilecek hasarlarda hasarsızlık indirimi bozulmaz mevcut kademede devam eder
*Yukarıda belirtilen tüm durumlar , sigortacının herhangi bir hasarda durumunda poliçeyi yenileyip
yenilememe hakkını ortadan kaldırmaz.
15 – KISMİ HASARDA FESİH HAKKI
Sigorta şirketi kısmi hasar nedeni ile poliçeyi iptal hakkı saklıdır. Hasar ödemesini takiben sigorta
şirketi ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın poliçeyi iptal edebilir.
Ağır hasarlı araçlarda (veya sigorta bedelinin %20’sini aşan onarım tutarlarında) onarım sonrası
sigorta şirketi poliçe iptal etme hakkını kullanabilir
16 – SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
Sigorta Tahkim sistemine üyedir.
Adres :Altunizade Mah.Kuşbakışı Cad.No:4 Rainbow Plaza Kat:3 Üsküdar / İstanbul
Telefon :0216 651 65 65 pbx   Fax :0216 651 42 22
Web Adresimiz :www.sigortatahkim.org   E-Mail Adresimiz :bilgi@sigortatahkim.org
17 – EKSPER TAYİN KLOZU
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.
Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet
sitesinden temin edilebilir (http://www.tobb.org.tr).
DİĞER HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
5 / 14
– Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana
gelen zararlar teminat haricidir.
– Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik,
elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde
meydana gelen zararlar teminat haricidir.
SEL VE SU BASKINI
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.
GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ VE TERÖR
Kasko Sigortası Genel Şartları Kapsamında;
A-4.2 maddesinin hükmü gereğince “Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve
etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen
zararlar” ve
A-4.3 maddesi hükmü gereğince “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve
bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar” Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
teminat kapsamına dahil edilmiştir.
*Ağrı,Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ,Hakkari,Kars,Mardin,Muş,Siirt,Tunceli,Şanlıurfa,Van,Batman,Şırna
k,Ardağan,Iğdır,Kilis illerinde yaşanan terör hasarlarında sigorta bedeli üzerinden %5 muafiyet
uygulanacaktır.
ANAHTAR KAYBI TEMİNATI
Araç anahtarlarının kaybolması, çalınması
Manevi Tazminat Talepleri olay başı ve yıllık toplam İhtiyari Mali Mesuliyet şahıs başı ve/veya
kombine limit Teminatının %25’i ile sınırlıdır.
KOLTUK FERDİ KAZA TEMİNATI
Bu teminat, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca
inilip binilirken meydanagelecek bir kaza sonucunda poliçede detayları belirtilen araçta seyahat eden
ve poliçede adedi belirtilen sürücü ve yolcuların  ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı poliçede
belirtilen azami sigorta bedeline kadar ilişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde sigorta
eder.
16 yaşından küçüklerin vefat teminatı 500.-TL cenaze masrafları ile sınırlıdır.
HASAR İKAME TEMİNATI
Hasar sonrası eksilen rayiç değer hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine
yükseltilir (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç).
YANLIŞ AKARYAKIT DOLUMU
Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt
ikmali
sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı
mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık 1.000.- TL ile teminat altına alınmıştır.
Sigortalının bu tazminata hak kazanabilmesi için hatalı doluma ilişkin akaryakıt fiş ve/veya
faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin
ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir.
SİGORTA YOL YARDIM HİZMETLERİ HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ
1-Araç Teminatları:
-Aracın çekilmesi 1.000 TL.
-Aracın vinç ile kurtarılması 1.750 TL.
-Oto kapı kilit hizmeti: İşçilik Sınırsız (Diğer masraflar Lehdar’a ait)
-Lastik değiştirilmesi hizmeti (Sadece Binek araçlar için): İşçilik Sınırsız  (Malzeme Lehdar’a ait)
-Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi: 1.000 TL  (En yakın benzin istasyonuna kadar)
-Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama: 600 TL/gün Max. 3 Gün

-Daimi İkametgâha dönüş veya Yolculuğa devam seyahati :Sınırsız
-Seyahate devam etmek için Rent-a-car  :1.000 TL/Gün (Max. 2 Gün)

-Aracın geri getirilmesi için seyahat: Sınırsız
-Aracın emanet ve muhafazası: 1.000 TL
-Profesyonel sürücü hizmeti : Sınırsız
-Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu :Temini – Bağlantı Ulaştırılması – 10 kg’a kadar

-Yol ve Kaza Durum Bilgisi : Sınırsız

2- FERDİ TEMİNATLAR
-Yaralanma veya hastalık durumunda nakil: Sınırsız
-Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil: Sınırsız
-Eşlik eden lehdarların nakli: Sınırsız
-Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması: 600 TL./gün
(max. 4 gün)
-Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat: Sınırsız
-Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerin nakli: Sınırsız
-İlaç gönderilmesi: Sınırsız
-Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat: Sınırsız
-Hukuksal yardım: 1.400 TL. (borç olarak)
-Acil mesajların iletilmesi: Sınırsız
3- KONUT TEMİNATLAR (Bağlantı)
-Tesisat işleri: Bağlantı
-Elektrik işleri: Bağlantı
-Cam işleri: Bağlantı
-Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu: Bağlantı
Not:
*Kooperatif, arızalanma veya kaza durumunda aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi
İkametgahtan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah ili dışında verecektir.
*Yol yardım hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye www.dogasigorta.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7 / 14
*Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri
araçlar, taksiler, kiralık araçlar, okul araçları, sürücü kurslarına ait araçlar ve toplu halk
taşımacılığında kullanılan araçlar kapsam dışıdır.
***Asistans hizmetlerinden yararlanılabilmesi için çağrı merkezimizin aranması ve çağrı merkezimizden
hizmet alınması gereklidir. Şirketimizden alınmayan hizmetler ile ilgili şirketimizin hiç bir ödeme
sorumluluğu bulunmamaktadır.***
Mini Onarım Hizmeti
Sigortalının aracında oluşabilecek küçük ölçekli hasarların   (kaporta, boya, plastik tampon, iç
döşeme, ön cam, döşeme lekesi) poliçe vadesi içinde aşağıda belirtilen adetsel ve ölçüsel limitler
çerçevesinde Türkiye’de yerleşik Servis Merkezlerinde onarımı için geçerlidir.

Verilecek servis hizmetler kapsamı :
a. “Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme(PRD)” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri)
b  “Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme(DR)” (10 cm’ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri)
c. “Boya Tamiri, Mini Yama(PR)” ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta
panel çizikleri ve sıyrıkları)
d. “İç Döşeme Tamiri(IR)”1 cm çapına kadar deri, vinleks, kumaş, halı, plastik sigara yanıkları, 5 cm
çapına kadar deri, vinleks,kumaş,halı yırtıkları, plastik çizik ve çatlakları,3 cm çapına kadar
plastik parça kopuklarıdır.
e. “Ön Cam Tamiri(WR)” Her türde ve tipte kırıklar (manda gözü, yıldız, kombine vs. (1 cm çapa kadar)
f. “Leke Çıkarma(SR)” (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler)
g. “Plastik Tampon Tamiri(BR)” (Plastik tamponların teknik olarak onarılabilir her türlü göçük,
yırtık, kopuk vs. gibi hasarları
İKAME KİRALIK ARAÇ HİZMETİ (Ekonomik-Her seferde azami 15 gün olmak üzere Yılda 2 defa)
Poliçe süresi içinde Genişletilmiş Kasko Poliçe teminatına giren bir hasar neticesi 48 saatten fazla
tamirhanede kalması gereken araca, eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 15 güne kadar ve
yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel
teşkil
etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için
geçerli olup (Kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi), yanma, çalınma ve tam
hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Bu teminat, poliçede yurtdışı teminatı verilmiş olsa bile sadece
Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen
gün kadar rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın
ve en fazla C sınıfı olmak üzere Otomobil kullanım tarzında ikame araç sağlanır.
İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç
kiralama şirketlerinin uyguladıkları genel kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma
amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine
alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi
kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda
kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade
edilmektedir).
-Trafik cezaları,
-Yakıtın eksik teslim edilmesi,
-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
-Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari
kayıplar
Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde,
limit üstü bedel Araç Sahibinden direkt tahsil edilir.
Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı
8 / 14
tarafından karşılanır.
TEMİNAT SÜRESİ KLOZU
Bu poliçenin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden sonra ise, teminat süresi, başlangıç tarihi olarak
yazılı gün saat 12:00’de başlar, başlangıç tarihi ve tanzim tarihi aynı gün ise teminat poliçenin
tanzim edildiği tarih ve saatte  başlar ve  her halükarda bitiş tarihi olarak yazılı gün saat 12:00’de
sona erer.
CAM HASARLARI KLOZU:
Cam hasarlarının anlaşmalı cam servisleri ve anlaşmalı özel servisler haricinde değiştirilmesi ve/veya
onarılması halinde hasar tutarı üzerinden %25 oranında (150 TL’den az olmamak koşulu ile) tenzili
muafiyet uygulanacaktır.Yetkili Servis poliçelerinde Anlaşmalı yetkili servislerde yapılan cam
hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.
Anlaşmalı Cam Servisleri:

OTO CAM HASARLARI İHBAR HATTI
BEYANA AYKIRILIK KLOZU
Bu poliçe sigortalının beyanına göre tanzim edilmiştir. Doğru uygulanmayan indirimlerden dolayı Kasko
Sigortası Genel Şartlarının C.2. maddesine göre uygulama yapılır. Bu sebeple olası bir hasar durumunda
sorun yaşanmaması için poliçe üzerindeki  araç  bilgileri, ikametgah il kodu, hasarsızlık indirimi,
yaşı, mesleği ve diğer bilgilerin doğruluğunun sigortalı tarafından  kontrol edilmesi gerekir.
ENGELLİ ARAÇ KLOZU
Karayolları trafik yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, hasar
vukuunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilir. Bu kişilere ait araçların
sigortalanması durumunda, kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmaması içim araç bedeli ÖTV’li bedel
üzerinden sigortalanır. Yeni değer teminatı alınan poliçelerde meydana gelebilecek tam ziya hasarlarda
(hırsızlık ve pert ) ÖTV hariç tazminat ödemesi yapılacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre araç
sahibi tarafından kullanılması zorunlu hallerde ‘H Sınıfı’ sürücü belgesi ile, diğer hallerde üçüncü
dereceye kadar akraba veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü
tarafından kullanıldığına dair belge ibraz şartı aranır. Aksi halde tazminat ödenmez.
ENGELLİ ARAÇ MUAFİYET KLOZU
Sigorta bedeli vergili bedel üzerinden alınacaktır. Kısmi
hasarlar vergili bedel üzerinden değerlendirilecektir. Pert,
aracın çalınması vs. tam ziya hasarlarda hasar ödemesi vergisiz
bedel üzerinden
yapılacaktır iş bu teminat engelli adına alınan
engelli aparat olmayan araçları kapsamaktadır.
POLİÇE YENİLEME ŞARTI
işbu poliçe otomatik olarak yenilenmeyip, sigortalının beyanı durumunda yenilenecektir.
TAZMİNAT ÖDEME BORCU
İşbu poliçe ile sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin edilecektir.
Ancak onarım yolu ile aynen tazmin yapılamadığı durumlarda nakden tazminat ödenir.
Medline Acil Sağlık Hizmeti (Tel 444 12 12):
Acil durumun sigortalı araç içinde meydana gelmesi halinde araç içinde bulunan herkese, araç dışında
ise poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır.
Tıbbi Danışmanlık: Sigorta şirketinin sigortalısının Alarm Merkezine ulaşan talebi üzerine, Medline
hekimleri tarafından, hak sahibinin (hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki
tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine (hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi
aktarımıdır.
Acil Sağlık Hizmeti:  Sağlık Bakanlığının 15.03.2007 Tarih ve 26463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu
hizmetler, Acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen
hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde,
tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.
Acil Kara Ambulansı Hizmeti: Acil durumlarda yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi
ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış,  uluslararası standartlara ve Sağlık
Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar  ve  Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni  ve
sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçla hizmet verilmektedir.  Bu hizmet İstanbul il hudutları
(mücavir alanlar hariç) dahilinde, doğrudan Medline tarafından sağlanacaktır. İstanbul il hudutları
dışında ekli listede belirtilen il ve ilçe belediye (mücavir alanlar hariç) sınırları içinde, meydana
gelebilecek taleplerde ise; Medline tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı
ambulanslarla hizmet verilecektir.
Acil Hekim Hizmeti: Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak
9 / 14
sahibine (hastaya) ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi
halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını gerçekleştirilmesi hizmeti
verilmektedir.
İlaç ve Sarf Malzemesi: Medline tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale halinde bedelsiz
olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.
Medikal Bilgi Köprüsü: Hak sahibi (hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta
yakını ve/veya hekimi arasında kurulan bilgi iletişimine dayalı sistemdir.
TEBLİĞ VE İHBAR
Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de
yapılabilir.
KIYMET KAZANMA TENZİLİ
Sigortalanmış aracın maruz kalabileceği poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda tespit
olunacak hasar tutarından,tanzim tarihi itibariyle hususi araçlarda 10 yaşı geçen, diğer tüm araçlarda
7 yaşı geçen model yılına göre yeni parçalardan, araçlarda ayırım yapılmaksızın asgari %25, azami %50
ile sınırlı olarak kıymet kazanma tenzili uygulanacaktır.Lastik, akü, amortisör, egsoz sistemi ve
katalitik konvertör gibi
sürekli kullanım gerektiren malzemeler istisna olup, yaş sınırlamasına bakılmaksızın kıymet kazanma
tenzili uygulanır.
**Hasar ihbarlarınız ve asistans hizmetleri için 7 gün / 24 saat şirketimizin
telefonunu arayarak yardım ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. Asistans hizmeti ve diğer tüm
yardım hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için çağrı
merkezimizin aranması ve teyit alınması gerekmektedir. Teyit alınmayan hizmetler ile ilgili
şirketimizin hiç bir ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.**

[siteorigin_widget class=”PW_Accordion”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Accordion”][/siteorigin_widget]