tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

En ucuz tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları, sigorta poliçesinin kapsamına göre değişmektedir. Ayakta ve yatarak tedavi teminatlarının bulunduğu tamamlayıcı sağlık sigortasında, seçilecek teminat doğrultusunda fiyatlandırma yapılmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel sağlık sigortası olmadan Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşmalı olduğu özel hastanelerde yapılan muayene, teşhis ve tedavi işlemlerinde SGK’nın ödediği bedel üzerinde kalan kısım hastalardan tahsil edilmektedir.

Hekim muayene farkı, tetkik farkı gibi ödemeler bir araya geldiğinde yüklü rakamlar söz konusu olabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerden sağlık hizmeti almak ancak bu farkları da ödemek istemeyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası olan SGK’lı bir kişi, SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri karşılığında fark ücretlerini ödemek zorunda kalmıyor. Yıllık prim ödemesi özel sağlık sigortasına göre daha düşük olduğundan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları konusunda da büyük avantaj yaratıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Neleri Kapsar?

  • Sosyal Güvenlik Kurumunun bir kısmını karşıladığı tedavi masraflarında fark olarak çıkarılan kısım, poliçe kapsamı ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda kapsam içine alınmaktadır.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu ayakta ve yatarak tedavi teminatlarından hangisi sigortalı tarafından seçilmiş ise, poliçe teminat kapsamı da ona göre belirlenmektedir.
  • SGK katılım payları, özel hastane muayene farkı olmadığından tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmemektedir.

Yatarak tedavi teminatı; sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarda tıbben gerekliliği doktor raporları ile de belirtilmek şartıyla hastanede yatarak gerçekleşen tedaviler, hayati tehlike taşıyan acil durum giderleri ve küçük müdahaleleri kapsamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları nasıl hesaplanır ?

Ayakta tedavi teminatı ise; doktor muayenesi, tahlil, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Ayakta tedavi teminatı, her bir muayene işlemi ve muayene ile bağlantılı tanı işlemleri 1 kez sayılmak üzere poliçe kullanım süresi boyunca 6 kez kullanım ile sınırlanmaktadır.

Bu sınır aşıldığında oluşabilecek diğer tedaviler teminat dışında kalacak ve sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayacaktır.

Ayakta tedavi teminatında SGK tarafından koyulan bir şart da muayene ve tanı işlemlerin tamamının aynı sağlık kurumunda yapılması gerekliliğidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları, sigorta poliçesinin içerdiği teminatlar, sigortalının yaşı ve yaşadığı şehir göz önünde tutularak hesaplanmaktadır.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap