yabancı sağlık sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Hesaplama

Yabancı Sağlık Sigortası Hesaplama

Yabancı Sağlık Sigortası Hesaplama

Yabancı Sağlık Sigortası Sorgulama

 

Ülkemizde yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişiler için zorunlu hale getirilen yabancı sağlık sigortası hesaplamasında sigortalının yaşı fiyat belirlemede önemli etkenlerden biri olmaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin oturma ya da ikamet izni için başvuruları sırasında sağlık sigortası poliçelerini de diğer başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmeleri zorunludur. Bu kişilerin ülkemizde kaldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak sağlayan sağlık sigortası, ikamet ya da oturma izni alabilmeleri için yaptırmaları zorunlu olan bir sigorta türüdür.

Yabancı Sağlık Sigortası Sorgulama

Yabancı Sağlık Sigortası Neye Göre Hesaplanır?

Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancı uyrukluların ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet izni alabilmeleri için ise Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta şirketlerine özel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmaktadır. Sağlık sigortasının süresi, ikamet süresine bakılmaksızın en az bir yıl olmalı; ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılayacak teminatları içermelidir.

Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı uyruklu kişiler, zorunlu kılınan sigortayı satın alırken asgari teminatları kapsadığından emin olmalıdırlar. Yabancı sağlık sigortasında da tüm sigorta türlerinde olduğu gibi, sigorta kapsamı yabancı sağlık sigortası hesaplamada önem taşımaktadır. Ancak burada dikkate alınması gereken en önemli unsur, Göç İdaresi Başkanlığı, ikamet ya da oturma izni için yapılan başvurularla birlikte ibraz edilen sigorta poliçelerinin ayakta ve yatarak tedavi masraflarını güvence altına almasını şart koşmaktadır. Bazı sigorta şirketleri, sadece acil durum tedavilerini, bazıları ise sadece yatarak tedavileri teminat altına alan sigorta poliçelerini düşük fiyatlarla düzenlemekte ancak bu poliçeler Göç İdaresi Başkanlığı tarafından reddedilmektedir. Yani, düzenlenecek sigorta poliçesinin kapsamı iyi incelenmeli ve gereken kapsama sahip olup olmadığından emin olunmalıdır.

Sigorta yaptıracak kişinin yaşı da sigorta fiyatını etkileyen ikinci önemli unsurdur. Yaşla birlikte riskin de yükseldiğinden yola çıkılarak yaşlı kişilere daha yüksek fiyatlar uygulanmaktadır. Gençlikle birlikte sağlığın da en iyi durumda olacağı öngörülen 18 – 25 yaş grubu en düşük primin uygulandığı gruptur.  Ayrıca sigorta tarihi öncesinde kronik bir hastalığı olanların bu hastalıkları sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yabancı Sağlık Sigortası Hesaplamada en önemli iki unsur, sigortanın kapsamı ve sigortalının yaşı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap