yabancı sağlık sigortası

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası

 

 

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası

 

 

 

 

 

 

 

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni ikamet yasası ile ülkemizde oturma ya da ikamet izni için başvuran yabancı uyruklu kişilerin Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Yabancı uyruklu kişilerin oturma izni ya da ikamet tezkeresine ne kadar süre için başvurduklarına bakılmaksızın 1 yıl süreli genel sağlık sigortası poliçesi, başvuru belgeleri ile sunulmak durumundadır.

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancılar için geçerli sağlık sigortasının kapsamı ise bazı karışıklıkları beraberinde getirmektedir. Sadece acil sağlık sorunlarını kapsayan sigortalar olduğu kadar sadece yatarak tedavi masraflarını karşılayan sigorta poliçelerinin de başvuru sırasında ibraz edildiklerine rastlanmaktadır. Oysa yabancı uyruklu kişiler için geçerli sağlık sigortasının tüm ayakta ve yatarak tedavi masraflarını güvence altına alıyor olması gerekmektedir.

Kimler Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası Kapsamındadır?

Ülkemizde çalışmak üzere bulunan ve bir işyerinde sigortalı olarak çalışan yabancı uyruklu kişiler, zaten sigortalı oldukları kurumun sağlık hizmetlerinden Türk vatandaşları gibi yararlanabilecekleri için ayrıca genel sağlık sigortasına ihtiyaç olmamaktadır. Bu durumdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Ülkemizde yerleşik olarak yaşayan, bir işte çalışmasa da isteğe bağlı sigorta primi ödeyen yabancı uyruklu kişiler de zorunluluk dışında kalan gruptadırlar.

Yukarıda sayılanların dışında, ülkemizde yerleşik olarak bulunan ancak bir işte çalışmadığı için sigortası olmayan ve isteğe bağlı sigorta primi de ödemeyen yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de en az 1 yıl ikamet etmeleri halinde genel sağlık sigortası yaptırma ve poliçesini yetkili kurumlara ibraz etme zorunluluğu doğmaktadır.

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası Sorgulama

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası yaptıran yabancı uyruklu kişiler, primlerini ödedikleri sürece sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ancak, kendilerinde ya da bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarında sigorta tarihi öncesinde kronik bir hastalık var ise; bu hastalığa ilişkin sağlık giderleri kapsam dışı sayılmakta ve ödeme yapılmamaktadır.

Yabancı sağlık sigortası Türkiye sınırları içerisinde ikamet ( oturum izni ) tezkeresi almak için zorunlu tutulmakta olan bireysel sağlık sigortası türüdür.

En uygun yabancı sağlık sigortası nerede ?

en uygun yabancı sağlık sigortasını firmamızdan talep edebilirsiniz. Sigorta firmamız ile iletişime geçerek bilgilerinizi vermeniz durumunda sizin için en uygun yabancı sağlık sigortası fiyat teklif çalışması yapılacaktır.

 

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap